Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc tại Cà Mau.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc tại Cà Mau.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc tại Cà Mau.
Lên top