Bộ trưởng Chu Ngọc Anh có thể được miễn nhiệm để điều động sang vị trí mới

Lên top