Bộ trưởng Cao Đức Phát lên tiếng về vụ xây resort không phép giữa Vườn Quốc gia Ba Vì

Bộ trưởng Cao Đức Phát phat biểu tại hội trường Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Q.H)
Bộ trưởng Cao Đức Phát phat biểu tại hội trường Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Q.H)
Bộ trưởng Cao Đức Phát phat biểu tại hội trường Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Q.H)
Lên top