Bộ trưởng Bộ Y tế: “Để bệnh viện nhếch nhác là không thể được“

Bộ trưởng Bộ Y tế hỏi thăm bệnh nhân về thái độ phong cách phục vụ của nhân viên y tế (Ảnh: Thùy Linh)
Bộ trưởng Bộ Y tế hỏi thăm bệnh nhân về thái độ phong cách phục vụ của nhân viên y tế (Ảnh: Thùy Linh)