Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ kiểm soát nội bộ để phòng ngừa tiêu cực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, khi xảy ra sự cố ở đâu, người quyết định chi tiêu phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, khi xảy ra sự cố ở đâu, người quyết định chi tiêu phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, khi xảy ra sự cố ở đâu, người quyết định chi tiêu phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Quốc hội
Lên top