Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Việc xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Lên top