Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp xúc cử tri Yên Bái

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĐ.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĐ.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĐ.
Lên top