Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở từ 1.7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Vương Trần.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Vương Trần.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Vương Trần.
Lên top