Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nói gì về đề xuất lùi cách tính lương hưu mới đến năm 2022?

Quyền lợi của nữ công nhân sẽ không thay đổi cho đến thời điểm lùi thời hạn cách tính lương hưu đến năm 2022. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Quyền lợi của nữ công nhân sẽ không thay đổi cho đến thời điểm lùi thời hạn cách tính lương hưu đến năm 2022. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Quyền lợi của nữ công nhân sẽ không thay đổi cho đến thời điểm lùi thời hạn cách tính lương hưu đến năm 2022. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top