Bộ trưởng Bộ LĐTBXH là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động. Ảnh: TTXVN
Lên top