Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư: Phải xử lý, thay thế công chức nhũng nhiễu

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần phải tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các công chức có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp. Ảnh: Hà Nguyễn
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần phải tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các công chức có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp. Ảnh: Hà Nguyễn
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần phải tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các công chức có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp. Ảnh: Hà Nguyễn
Lên top