Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến rất phức tạp

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời thêm về nhóm vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời thêm về nhóm vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời thêm về nhóm vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em.
Lên top