Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm viếng lãnh tụ Fidel Castro Ruz