Bộ TNMT nói gì về sự cố tràn xút làm cá chết, người bị mẩn ngứa ở Đắk Nông?