Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT (thứ 3 từ trái sang) ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải sang) trao giấy phép cho các tạp chí.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT (thứ 3 từ trái sang) ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải sang) trao giấy phép cho các tạp chí.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT (thứ 3 từ trái sang) ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải sang) trao giấy phép cho các tạp chí.
Lên top