Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ chủ chốt

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho các cán bộ sáng nay. Ảnh: Bộ TTTT
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho các cán bộ sáng nay. Ảnh: Bộ TTTT
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho các cán bộ sáng nay. Ảnh: Bộ TTTT
Lên top