Bộ Thông tin và Truyền thông cần nâng cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phùng Minh.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phùng Minh.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phùng Minh.
Lên top