Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm 3 cục trưởng, phó cục trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: MIC
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: MIC
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: MIC
Lên top