Bộ Thông tin và truyền thông: Bluezone không xâm phạm thông tin riêng tư

Ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thảo Anh.
Ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thảo Anh.
Ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thảo Anh.
Lên top