Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 7/17 về cải cách hành chính

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Đông Hà (Quảng Trị) tập trung giải quyết các vướng mắc trong hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Đông Hà (Quảng Trị) tập trung giải quyết các vướng mắc trong hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Đông Hà (Quảng Trị) tập trung giải quyết các vướng mắc trong hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top