Bộ Tài Chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khoá XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TL
Lên top