Bổ sung thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Tiến sĩ Trương Văn Phước. Ảnh Lệ Chi/VNF
Tiến sĩ Trương Văn Phước. Ảnh Lệ Chi/VNF
Tiến sĩ Trương Văn Phước. Ảnh Lệ Chi/VNF
Lên top