Bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top