Bổ sung nhiều nội dung mới trong các quy chế, quy định của Đảng

Ông Lê Hải Bình thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh TTXVN
Ông Lê Hải Bình thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh TTXVN
Ông Lê Hải Bình thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh TTXVN
Lên top