Bổ sung một số nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Hiếu
Lên top