Bổ sung máy thở vào Danh mục dự trữ quốc gia

Có 12 mặt hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: VGP
Có 12 mặt hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: VGP
Có 12 mặt hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: VGP
Lên top