Bổ sung hơn 48 tỉ đồng mua 5 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Lên top