Bổ sung hơn 460 tỉ đồng thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản

Thủ tướng đồng ý bổ sung ngân sách để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tại 27 địa phương. Ảnh minh hoạ
Thủ tướng đồng ý bổ sung ngân sách để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tại 27 địa phương. Ảnh minh hoạ
Thủ tướng đồng ý bổ sung ngân sách để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tại 27 địa phương. Ảnh minh hoạ
Lên top