Bổ sung hơn 2.000 tỉ, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông xe vào năm 2020

Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, giữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Ảnh: C.T.V
Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, giữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Ảnh: C.T.V
Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, giữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Ảnh: C.T.V
Lên top