Bổ sung hơn 153 tỉ đồng cho Bộ Quốc phòng chống dịch COVID-19

Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: HÙNG RINH
Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: HÙNG RINH
Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: HÙNG RINH
Lên top