Bổ sung chỉ tiêu thống kê xu hướng phát triển KT-XH liên quan môi trường

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Lên top