Bổ sung 5.100 tỉ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc chống COVID-19

Bổ sung số tiền 5.100 tỉ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: VGP
Bổ sung số tiền 5.100 tỉ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: VGP
Bổ sung số tiền 5.100 tỉ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: VGP
Lên top