Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng:

Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ban hành trong năm 2020

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu. Ảnh: Quốc hội
Lên top