Bộ Quốc phòng yêu cầu chuẩn bị máy bay CASA C-295 cứu hộ ở Rào Trăng 3

Máy bay CASA C-295. Ảnh Zing.vn
Máy bay CASA C-295. Ảnh Zing.vn
Máy bay CASA C-295. Ảnh Zing.vn
Lên top