Bộ Quốc phòng xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tới Nam Sudan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định của Chủ tịch Nước cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định của Chủ tịch Nước cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định của Chủ tịch Nước cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Ảnh Trần Vương
Lên top