Bộ Quốc phòng trình cấp có thẩm quyền kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Ảnh T.Vương
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Ảnh T.Vương
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Ảnh T.Vương
Lên top