Bộ Quốc phòng trao quyết định về công tác cán bộ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định cho Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định cho Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định cho Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh BQP
Lên top