Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân về phòng, chống dịch

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Lên top