Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh BQP
Lên top