Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần động viên nữ cán bộ, nhân viên bệnh viện trước khi lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh Văn Chiển
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần động viên nữ cán bộ, nhân viên bệnh viện trước khi lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh Văn Chiển
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần động viên nữ cán bộ, nhân viên bệnh viện trước khi lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh Văn Chiển
Lên top