Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp

Lên top