Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu ứng phó khẩn cấp bão số 9

Ngư dân ở Đà Nẵng vừa qua đợt mưa lũ lại tiếp tục ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: H.L
Ngư dân ở Đà Nẵng vừa qua đợt mưa lũ lại tiếp tục ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: H.L
Ngư dân ở Đà Nẵng vừa qua đợt mưa lũ lại tiếp tục ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: H.L
Lên top