Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy Vùng 4 Hải quân

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng bàn giao chức trách nhiệm vụ cho Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Thuân. Ảnh VGP
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng bàn giao chức trách nhiệm vụ cho Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Thuân. Ảnh VGP
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng bàn giao chức trách nhiệm vụ cho Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Thuân. Ảnh VGP
Lên top