Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Minh Quang. Ảnh VGP
Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Minh Quang. Ảnh VGP
Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Minh Quang. Ảnh VGP
Lên top