Bộ Quốc phòng bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19

Lên top