Bộ quân phục của thuyền trưởng tại triển lãm "Luôn có Bác trong tim"

Trung úy Trịnh Thu Hà – Cán bộ Phòng tuyên truyền, Giáo dục - giới thiệu về bộ quân phục dã chiến của thuyền trưởng tàu 016. Ảnh: Phạm Đông
Trung úy Trịnh Thu Hà – Cán bộ Phòng tuyên truyền, Giáo dục - giới thiệu về bộ quân phục dã chiến của thuyền trưởng tàu 016. Ảnh: Phạm Đông
Trung úy Trịnh Thu Hà – Cán bộ Phòng tuyên truyền, Giáo dục - giới thiệu về bộ quân phục dã chiến của thuyền trưởng tàu 016. Ảnh: Phạm Đông
Lên top