“Bồ nông Pelican”, những sợi tóc bạc và một giấc mơ bay