Bộ Nội vụ yêu cầu sớm miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đức Chính - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nghỉ hưu từ 1.2.2020 nhưng đến nay chưa được miễn nhiệm chức vụ. Ảnh: Vietnam Net
Ông Nguyễn Đức Chính - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nghỉ hưu từ 1.2.2020 nhưng đến nay chưa được miễn nhiệm chức vụ. Ảnh: Vietnam Net
Ông Nguyễn Đức Chính - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nghỉ hưu từ 1.2.2020 nhưng đến nay chưa được miễn nhiệm chức vụ. Ảnh: Vietnam Net
Lên top