Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ảnh: T.T
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ảnh: T.T
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ảnh: T.T
Lên top