Bộ Nội vụ: Trong 5 năm, đã giảm hơn 300.000 biên chế trong các cơ quan

Lên top